entreprenadbesiktning

 


 

2 dagar

I kursen ges du god kunskap om det juridiska regelverket för entreprenadbesiktning genom AB 04 och ABT 06. Du lär dig också hur du på bästa sätt genomför en besiktning rent praktiskt. Kursen lär dig de väsentliga delarna i besiktningsmannens arbete och målet är att du ska kunna tillämpa detta i praktiken.

 

Du som vill söka certifiering för att bli godkänd eller certifierad entreprenadbesiktningsman ges i denna kurs goda förutsättningar för att klara certifieringsprovet. Certifieringen i sin helhet kan du läsa mer om på www.kiwa.com

 

Del av kursinnehåll

 

 • Varför besiktning?

 • Vem får genomföra en besiktning?

 • Standardavtalen

 • Genomgång i AB av skillnader på förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, fortsatt slutbesiktning, m.fl.

 • Vilka lagar och överenskommelser styr besiktningarna?

 • Godkänd slutbesiktning, fortsatt slutbesiktning och avbruten besiktning.Vad är skillnaderna och när praktiseras dessa?

 • Vad händer när en entreprenad godkänns rent formellt med försäkringar, ansvar, garantier, m.m.?

 • Besiktningsprocessen

 • Planering

 • Genomförande

 • Utlåtande

 

Målgrupp

 

Besiktningsmän, bygg- och installationsentreprenörer, kontrollansvariga (KA), beställare, förvaltare och för alla som besiktigar entreprenader i hus-, mark-, anläggnings- och installationssektorn. Utbildningen lämpar sig också för biträdande besiktningsmän, projektledare, byggprojektledare, installationsbesiktningsmän, inköpare och planerare.

 

Förkunskaper


Deltagaren bör ha erfarenhet från entreprenader och fastighetsförvaltning eller motsvarande inhämtad kunskap. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google