elsäkerhet för icke-elektriker

 


 

1 dag

Syftet med kursen är att du som inte är elektriker skall tillgodoses baskunskaper för att utföra enklare elarbeten i riktlinje med elsäkerhetsverkets krav. Kursen behandlar faror och vikten att säkerheten kommer i första hand när det kommer till el

 

Del av kursinnehåll

 • Enklare typer av elarbeten - vilka är dessa?

 • Grundläggande kunskaper i fördelningssystem, skyddsjordning, överströmsskydd, jordfelsbrytare och överlastskydd

 • Gränsdragningar i elarbetet - vad får man göra och inte göra?

 • Relevanta delar i starkströmsföreskrifterna och SS-EN 50 110-1 

  

Målgrupp

All personal som kan tänkas att komma i kontakt med elanläggningar och behöver kunskap om elsäkerhetsverkets krav. 

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google