elsäkerhet för fastighetstekniker


 

 

 

 

 

 

1 dag

Elanläggningsinnehavare är ansvarig för att anläggningen är i ett gott och elsäkert skick. Myndigheterna kräver både fortlöpande och periodisk kontroll på ofta komplexa anläggningar som kan innebära både enklare elarbeten men även avancerade specialistkompetenser.

I denna kurs får du som fastighetstekniker en överblick vad ellagstiftningen kräver av fastighetsägaren och vad du som fastighetstekniker kan göra själv eller hur du utvecklas som beställare. 

Del av kursinnehåll

 • Elfaran med risker och skyd

 • Viktiga elansvar i en organisation

 • Elsäkerhetsplanering med viktiga roller

 • Rätt utrustning, verktyg och arbetsmetoder

 • Vad krävs för att göra elarbeten

 • Vilka krav ställs på egenkontroller

 • Vad gör en elanläggning säker eller farlig

 • Ensamarbete, när är det tillåtet

 • Genomgång av dokumentation och checklistor

 • Rutiner när olyckan är framme

 • Bli en bra beställare

 • Avslutande frågestund och diskussion

 

Målgrupp

Fastighetstekniker som ska vistas i elanläggningar och vill kunna förhindra och förebygga elsäkerhetsrisker samt säkerställa underhåll på kort och lång sikt.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men du rekommenderas ha god kännedom om aktuella anläggningen för att relatera kursen bättre. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google