Brandskydd enligt BBR

 


 

 

1 dag

Hur förhåller sig BBR till lagen om skydd mot olyckor är en ständigt aktuell fråga där många frågar sig om räddningstjänsten vid tillsyn kan kräva åtgärder i linje med BBR.

 

Vad gäller vid tekniska byten, ytskiktsklasser, utrymningsvägar och vid kontroller i byggprocessen?

 

Frågorna är många och kan på grund av inte sällan rådande osäkerhet leda till att byggprocessens start blir försenad, att förvaltare känner sig osäkra och byggherrar och projektledare fastnar i byggprocessen.

 

Denna kurs syftar till att ge er den uppdaterade kunskap som krävs gällande kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd, kapitel 5.

 

Del av kursinnehåll

 • BBR kap 5

 • Brandteoretisk grundgenomgång

 • Brandförloppet

 • Olika byggnads- och verksamhetsklasser

 • Brandtekniska begrepp

 • Räddningsinsatser

 • Avslutande diskussion och frågestund

 

Målgrupp

 

Denna kurs vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskap om hur BBR förhåller sig till lagen om olyckor och byggnadstekniskt brandskydd som exempelvis fastighetsägare, byggherrar, projektledare, förvaltare, brandskyddsansvariga, handläggare, tillsynsförrättare samt projektörer av brandskyddsinstallationer.

 

Förkunskaper

 

Detta är en grundkurs utan krav på förkunskaper.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google