Brandfarliga varor - föreståndare

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 dagar beroende på omfattning

Arbetsplatsen är ansvarig att utse en eller flera föreståndare och det är arbetsgivarens ansvar att utse en eller flera föreståndare med kunskap i Brandfarliga varor.

Brandfarliga varor som gaser, vätskor och andra reaktiva ämnen utgör explosionsrisker och brandfaror.

Med rätt kunskaper på arbetsplatsen ökar säkerheten.

 

I denna kurs ges du god kunskap om de krav som ställs i lagen om brandfarliga varor samt lär dig om vilka risker som hanteringen innebär.

Denna kurs riktar sig mot verksamhetsutövare och utgår från Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

 

Del av kursinnehåll

 

 • Begreppsförklaringar

 • Egenskaper för explosions- och brandbenägna ämnen.

 • Juridik och riktlinjer

 • Certifikat för brandfarliga varor 

 • Hantering och säkerhet

 • Riskbedömning

 • Heta arbeten

 • Beredskap vid olycka

 

Målgrupp

 

Utbildningen vänder sig i första hand till föreståndare men all personal som hanterar eller kommer i kontakt med brandfarliga varor på arbetsplatsen har stor nytta av att delta i denna kurs och företrädesvis tillsammans med föreståndaren för en gemensam syn och förståelse kring rådande lagar, regler och säkerhet i ämnet. 

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google