Bostadsrättsjuridik

 


 

1 dag

I bostadsrättsförhållanden dyker ständigt upp tvistefrågor av varierande slag.

Det är av stor vikt att den som arbetar i en bostadsrättsförening har kunskap om de regler som gäller. Det blir nämligen som regel kostsamt att göra fel.

Om parterna hamnar i en tvist med varandra och om parterna inte lyckas göra upp i godo så återstår prövning i allmän domstol (tingsrätt) eller i hyresnämnd - dessa processer kan dra ut på tiden. Förlorande part betalar den vinnande partens rättegångskostnader i allmän domstol. Det finns alltså ett stort ekonomiskt intresse att veta vad som gäller i ett antal typiska tvistefrågor.

Denna kurs fokuserar på typiska tvistefrågor. Frågor av företagsekonomisk karaktär tas inte upp. Tvångsförsäljning utelämnas också av tidsskäl.

 

Det är av vikt att även en nyanställd tar del av gällande regler, ju förr desto bättre. 

 

Del av kursinnehåll

 • Grundläggande regler om bostadsrätt

 • Regler kring medlemskap

 • Upplåtelse av bostadsrätt

 • Övergång av bostadsrätt

 • Bestämmelser om föreningen

 • Förfarandet i bostadsrättstvister 
   

Målgrupp

 

Kursens målgrupp är de som kommer i kontakt med bostadsrättsfrågor och behöver fördjupa kunskaperna om lagstiftningen och dess tillämpningsområden.

 

Förkunskaper

 

Inga förkunskapskrav. Vi anpassar kursen efter era förkunskaper och mål. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google