BAS P & BAS U

intensivkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag

Från 1 januari 2009 gäller nya krav i Arbetsmiljölagen för bygg och anläggningsarbeten. Kravet på utbildning gäller från 1 januari 2011. Kursintyget är giltigt i 5 år. Bakgrunden är att byggsektorn är hårt drabbad av olyckor på arbetsplatserna. Målet med utbildningen är att du ska klara av att vara BAS för bygg- anläggningsprojekt och fastighetsunderhåll.

 

Projektets art och omfattning samt dina förkunskaper är avgörande för vilken BAS utbildning du bör gå. Ska du arbeta med större projekt med mer komplicerat arbetsmiljöansvar krävs det att du går en fortsättningskurs i BAS.

Vid önskemål så registrerar vi ditt utbildningsbevis i ID06 kompetensdatabas kostnadsfritt.

 

Del av kursinnehåll

 

 • Kursen ger dig kunskaper i hur arbetsmiljöfrågorna ska styras hela vägen från planeringen till färdigställandet av byggprojektet.

 • Lagstiftningen

 • Bygg- och anläggningsarbete

 • Genomgång av Arbetsmiljölagen samt AFS 1999:3 Bygg- och anläggningsarbete

 • Genomgång av AFS 2001:1 SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning mm

 • De olika rollerna: Byggherre, BAS-P, BAS-U, skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare

 • Övningsuppgifter avs byggarbetsmiljösamordning i olika projektstadier och arbetsmiljöplan

 • Arbetsmiljöansvar

 • Straffansvaret? Vems är felet vid en arbetsplatsolycka?

 • Frågor, diskussion, sammanfattning

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen

 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande

 • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar

 • Byggherre- och projekteringsansvar

 • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan

 

Målgrupp

 

Blivande BAS-P och BAS-U, platschefer, arbetsledare, projektörer, arbetsmiljösamordnare, konsulter, byggledare m.fl. Kursen vänder sig också till entreprenörer inom bygg och anläggning som utför reparations- och underhållsarbeten samt områdesförvaltare inom bostadsföretag m.fl.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, vi anpassar kursen efter deltagarnas tidigare kunskaper. Föreläsarna är erfarna och certifierade föreläsare i ämnet. Max 20 deltagare rekommenderas för högsta kvalitet samt utrymme för givande diskussioner. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google