bas p

fortsättningskurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dagar

Lagen kräver att varje bygg- och anläggningsarbete skall ha en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) samt utförandet (BAS-U). Denna BAS skall utses av byggherren.   

Byggherren kan också överlåta ansvaret för arbetsmiljön på uppdragstagare som totalentreprenör eller utförandeentreprenör. 

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om byggherre- och projekteringsansvaret. Du får god insikt i hur arbetsmiljöfrågorna under planeringen och projekteringen på bästa sätt hanteras för att skapa goda förutsättningar för entreprenörerna att lyckas under utförandet. 

 

Del av kursinnehåll

 • Repetition av grunderna

 • Regelsystemets uppbyggnad

 • Genomgång av respektive relaterad SFS och AFS 

 • Projekteringsansvar - fördjupning

 • Byggherreansvar

 • Underlagsupprättande till arbetsmiljöplan och förhandsanmälan

Målgrupp

Kursen vänder sig till byggherrar, projektörer, projekteringsledare, projektledare, byggledare, platschefer och arbetsledare som behöver fördjupade kunskaper i planering och projektering rörande BAS.

Förkunskaper

 

Grundkunskap i BAS. Erfarenhet från branschen som exempelvis projektering och allmänna kunskaper om planering av anläggnings-, byggnads- och installationsarbete. 

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google