ÄTA 

-

Ändringsarbete

Tilläggsarbete &

Avgående arbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag

En av de frågor som oftast föranleder tvister inom entreprenadrätten är regleringen av ÄTA-arbeten. I denna kurs lär du dig vad som utgör ÄTA-arbeten, parternas behörighet gällande ÄTA-arbeten och entreprenörens rätt och skyldighet att utföra ändringar och tillägg.

 

I kursen behandlas likheter och skillnader mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad.​ Du lär dig om formkraven och dess undantag och du får lära dig om ansvaret för lämnade uppgifter, tekniska lösningar, hur ÄTA-arbeten ersätts samt tidsmässiga konsekvenser av ÄTA-arbeten.

Del av kursinnehåll 

 • Avtalets tolkning

 • När ÄTA-arbeten förhåller sig till hinder och rubbning

 • Vad är ett ÄTA-arbete?

 • Omfattning av kontraktsarbeten

 • Uppkomsten av ÄTA arbeten

 • ​Ersättning för ÄTA-arbeten och betalning

 • Formkrav för undantagen, kostnadsreglering och underrättelse-skyldighet

 • ÄTA enligt LOU och LUF

 • Äganderätt till entreprenadmaterial

 • Tvistehantering

Målgrupp

Alla som i privat eller offentlig verksamhet projekterar, upphandlar, utför kontrollerar eller besiktigar byggnadsanläggnings- och installationsentreprenader via upphandlingsformen totalentreprenad: - beställare, upphandlare, konsulter, arkitekter, projektörer, entreprenörer/utförare, leverantörer, byggledare, kontrollanter, besiktningsmän med flera.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha erfarenhet från branschen för att ta till sig kursen på bästa sätt.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google