Arbete nära & med spänning (AMS) - grundkurs

 


 

 

 

2 dagar

 

De som i sin yrkesroll kan utsättas för elfara eller aktivt arbetar med arbeten nära och med spänning ska ha kunskap om innebörden samt konsekvenserna av faran samt ha kunskap om de rätta verktygen och utrustningen som krävs för de olika arbetsuppgifternas genomförande.

Arbete nära och med spänning syftar på en arbetsmetod när en arbetare kommer in i riskområdet från spänningssatt oisolerad del med kroppsdel, verktyg, utrustning eller anordning.

Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna. I denna kurs får deltagarna kunskap om regelverkens krav för elsäkerhet och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet.

Utbildningen ska repeteras regelbundet enligt företagets utbildningsprogram för AMS-arbete. Branschrekommendationen är minst vart 3:e år.

Kursen anpassas efter er grupps erfarenheter och kopplar dessa till aktuella regelverk så att ni får de rätta förutsättningarna att tillämpa kunskapen direkt efter avslutad utbildning.

Kursen består av teori och praktik och vi tar med oss labbutrustning för upp till 16 deltagare i grundkursen och 18 deltagare för repetitionskursen vilken av branschen rekommenderas att genomföras vart 3:e år. 

Del av kursinnehåll

 • Isolerhandskmetoden enligt SS EN 50110-1

 • ELSÄK-FS 2006:1

 • SS-EN 50110-1: Skötsel av elanläggningar

 • SS-EN 60900: Utförande av handverktyg för AMS-arbete

 • SS-EN 60903: Utförande av isolerhandskar

 • SS-EN 61112: Utförande av isolerande dukar

 • Riskhantering

 • Praktiska laborationer av arbete med spänning

 

Målgrupp

 

Kursen vänder sig till alla dem som arbetar på elektriska anläggningar & utrustningar och har för avsikt att utföra arbete enligt arbetsmetoden arbete med spänning. Exempel på yrkestitlar är bland annat elektriker och servicetekniker.

Förkunskaper

 

Inga krav på förkunskaper men erfarenhet av elarbete och branschkunskap är av fördel.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google