ama beskrivningsteknik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dag

Denna kurs är inte fackinriktad. 

Fel i beskrivningar är alltför vanligt och de leder till ökade kostnader och merarbete. Med rätt kunskap kan du undvika dessa misstag. I denna kurs får du kunskap i beskrivningsteknik enligt AMA systemet.

 

Att skriva korrekta beskrivningar är tekniskt neutralt och skrivreglerna är samma och gäller för alla. Du lär dig också kopplingen mellan AMA och AB 04 & ABT 06. 

 

Del av kursinnehåll

 

 • Denna kurs är inte fackinriktad

 • Grunderna i regelverket

 • Hur du upprättar en teknisk beskrivning med AMA och RA som underlag

 • Vad pyramidregeln och företrädesregeln är

 • Hur regelverket fungerar ihop

 • Betydelsen av AMA AF

 • AMA och RA hur de är kopplade till varandra och hur en beskrivning påverkas av bl.a. AB

 • Kortfattat om AB 04

 • Hur de olika dokumenten fungerar, var för sig, ihop och hur de påverkar varandra

 • Exempel på hur man kan formulera sig

 • Hur kopplingarna mellan TB och AF

 

Målgrupp

 

Alla som upprättar beskrivningar för ett förfrågningsunderlag. 

Förkunskaper

God förståelse och kunskap samt erfarenhet inom byggbranschen

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google