skapa framgångsrika agila team

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dagar

I agila team, t ex ett scrumteam, arbetar människor med olika kompetenser tillsammans för att på bästa och mest produktiva sätt lösa uppgifterna i de olika delleveranserna.

En av framgångsfaktorerna för att få gruppen att fungera som ett självorganiserande och ansvarstagande team är att kunna kommunicera – motivera, ge och ta återkoppling och hantera olika åsikter m.m. Du får lära dig hur du kan coacha och inspirera dem för att få motiverade och ansvarstagande medlemmar.

Du blir medveten om drivkrafter och motivationsfaktorer som påverkar gruppens insatser.

I kursen ingår en självskattningsanalys, ett verktyg för att tillvarata och utveckla dina egna och andras beteenden, styrkor och olikheter. Analysen visar bl.a. dina kommunikations­mönster, din ledarstil, motivationsfaktorer och styrkor. 

 

Kursinnehåll

 

 • Teamets sammansättning – olika roller

 • Hur ett team utvecklas i olika faser

 • Delaktighet och ansvar

 • Principer och värderingar i teamet

 • Nyckelfaktorer för framgångsrika och högpresterande team

 • Ledarskap

 • Självorganiserande team – vilket ledarskap krävs?

 • Din ledarstil

 • Det coachande ledarskapet

 • Kommunikation och feedback

 • Olika kommunikationsstilar

 • Verktyg för att ge och ta emot feedback

 • Motivera teamet

 • Inre och yttre motivation

 • Konkreta sätt att motivera ett agilt team

 • Hantera förändringar och motivera teamet till nya utmaningar

 

Målgrupp

 

Kursen passar alla som vill skapa och ingå i framgångsrika team för bästa prestation och produktivitet!

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av projektarbete och projektledning rekommenderas. Inga krav på IT-kunskaper då denna kurs endast behandlar metodik och förhållningssätt.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google