Agila metoder - Scrum, kanban, lean

 

 

 

 

 

 

2 dagar

Detta är en kurs som går igenom olika agila metoder – en kurs som passar för er som är osäkra på vilken metod som passar just Er organisation bäst.

Agila projektmetoder har funnits i ett par decennier och framförallt använts inom systemutveckling.

Idag har de fått fäste även i andra typer av organisationer – såväl telekom-, bygg- som bilindustrin använder idag agila metoder i olika projektfaser.

Den här kursen ger dig er överblick över de olika metoderna, chans att prova på arbetssättet och möjlighet att koppla traditionell projektledning till agil. I kursen ges ni också kunskap om hur man upptäcker kunskapsspill i organisationen och många effektiva

Kursen ger dig förståelse och insikt i leantänket och du förstår hur man upptäcker kunskapsspill i organisationen. Du tar också med dig effektiva exempel till din vardag.

Slutmålet är att ni ska få en översikt över de mest vanliga agila metoderna som finns idag, hur de fungerar och vilka delar som skulle användas i Er organisation.

Ni ges i kurs praktiska exempel från verkligheten med tips om tillämpning och råd om vanliga fallgropar.

I kursen blandas teoripass med realistiska övningar och diskussioner.  

Kursinnehåll
 

 • Bakgrund och historik

  • Värdegrunder och förhållande till traditionella metoder (Vattenfall, PROPS, PPS, osv)

  • Likheter och skillnader agilt kontra traditionellt

  • Planering

  • Genomförande

  • Lean, Agile, Scrum och Kanban – hur hänger det ihop?

  • Ramverk – inte regelverk. Gör agile till ditt.

 • Översikt Scrum

  • Grunderna i metodiken
   Scrums aktiviteter och artefakter

    

 • Översikt Kanban

  • Att korta ledtider med hjälp av begränsad WIP
    

 • Översikt DSDM

  • De bästa prioriteringsprinciperna
    

 • Roller

  • Traditionella projektroller

  • Roller i projekt som genomförs agilt

  • Hur matchar man de båda världarna – vem tar projektledarrollen och vem är beställare?

  • Chefens roll i agila projekt
    

 • Agil metodik

  • Agil planering och tidsskattning

  • Agil kravhantering

  • Agil riskhantering
    

 • Hur blir vi mer agila?

  • Agilt – mer ett förhållningssätt än metodik

  • Kund- och verksamhetsnytta i fokus

  • Passar det agila arbetssättet alla typer av organisationer och projekt?

  • Införa agila metoder – tips, goda råd och ett par varningar

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig om de olika agila metoderna. I denna kurs ges ni denna kunskap och vägledning då kursen anpassas efter just er organisation.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av projektarbete och projektledning rekommenderas. Inga krav på IT-kunskaper då denna kurs endast behandlar metodik och förhållningssätt.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

 • Facebook FA-Kurs
 • LinedIn - FA-Kurs
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grå Circle
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google
 • Google