AB 04 & ABT 06

 


 

2 dagar

Kursen ger dig kunskap om utformningen av AB 04 och ABT 06 - se vår kurs i AB 04 samt vår kurs i ABT 06 för mer information om respektive "allmänna bestämmelser".

 

I kursen får du kunskap om både AB 04 och ABT 06, vilka likheter som finns, vilka stora skillnader som förekommer och är av betydelse samt när vilken bestämmelse är tillämpbar.

 

Kursen går också igenom vad som ingår i kontraktsarbeten och vad som utgör ÄTA-arbeten, ansvarsgränser, hinder, ekonomi, besiktningar, tvistelösningar m.m.

 

Del av kursinnehåll

 

Målgrupp

 

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper/säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings-och installationssektorn såsom konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m.fl.

 

Förkunskaper

 

Inga särskilda förkunskaper krävs men erfarenhet från branschen är rekommenderat.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så tar vi kontakt med er!

  • Facebook FA-Kurs
  • LinedIn - FA-Kurs

Utbildningsområden

Bygg & Teknik

Ledarskap & Retorik

Juridik & Fastighet

Arbetsmiljö & Vård

Organisationsutveckling

IT & Ekonomi

El & VVS

Kravkurser (ID06)

Öppna klassrumskurser

FA-Kurs | Rörstrandsgatan 62 | 113 40  Stockholm | 08-501 18 304 | info@fakurs.se
  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google
  • Google